کارخانه چای چلاسر

توضيحات

گزارش از کارخانه چای چلاسر، و صحبت های آقای منوچهر دریانی مدیریت محترم کارخانه

منتشر شده 12 ماه پيش
نظرات کاربران
اولين نظر را ارسال فرمائيد