۵ تا ازبزرگترین کارخانه های جهان

توضيحات

با وجود اینکه داشتن یک کارخانه بزرگ به سرمایه زیاد و هزینه های نگهداری بالا نیازمند است از طرفی دیگر ابعاد بزرگ کارخانه میزان تولیدو فروش را نیز بالاتر برده و و در نهایت هزینه های کلی تولید را به صورت عمده کمتر کرده و به سود شرکت است.

منتشر شده 1 سال پيش
نظرات کاربران
اولين نظر را ارسال فرمائيد